Rådgivning

Der ydes bl.a. følgende rådgivning :

  • Indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal.
  • Mark- og gødningsplanlægning i planlægningsprogrammet Mark Online.
  • Indsendelse af hektarstøtteansøgning.
  • Besøg i marken vedrørende aktuelle problemstillinger.
  • Sparring indenfor ”naturrådgivning” på din ejendom.
  • Og hvad der ellers ”rører sig” hos dig.